3. Vodos Kolín

- významný dodavatel pitné vody v regionu okresu Kolín

- zajišťujeme odvádění a čištění odpadních vod

- společnost nabízející širokou paletu služeb

- součást koncernu ENERGIE AG Oberösterreich

www.vodoskolin.cz