G. ZIPR s.r.o.

Výstavba nových vodovodních a kanalizačních řadů. www.zipr.cz