H. RENARDS s.r.o.

  Komplexní služby zaměřené zejména na dotační poradenství, dotační projektování, dotační management a veškeré ostatní služby související s problematikou dotací a jejich získáváním. www.renards.cz