Z. Hledáme další sponzory a zájemce o dlohodobou spolupráci!

Sponzorům nabízíme:

- uvedení na stránkách skupiny (s odkazem na www stránky firmy)
- uvedení na propagačních materiálech skup. (letáky, plakáty, výroční
zprávy)
- instalace dodaných propag. materiálů firmy na akcích pořádaných TS
- dále nabízíme dětské modely a modelky pro vaše módní šou