KOMERČNÍ LEKCE

KOMERČNÍ LEKCE

Aktuálně vede skupinové komerční lekce lektorka CrossDance - Anna Nemčoková. Jedná se o LATINU PRO ŽENY. Pro bližší info kontaktujte přímo lektorku:

 

Dále se lze domluvit na individuální lekci nebo přípravě nějakého konkrétního tance i pro netanečníky klubu s oběma našimi lektory (přesné podmínky osobně):

Anna Nemčoková: andulka.nemcokova@seznam.cz

Vladimír Vidner: vvidner@seznam.cz