ZÁVODNÍ SLOŽKY

ZÁVODNÍ SLOŽKY

CrossDance je mezi lidmi ale známý hlavně svými ZÁVODNÍMI TÝMY a SÓLISTY. Ti reprezentují svůj klub, město a často i republiku na mezinárodních soutěžích typu SP, ME i MS. Být členem závodního týmu CrossDance (A týmy) s sebou nese jak benefity v podobě vyššího počtu tréninků, prioritní přístup na semináře a akce klubu, účast při reprezentativních akcích (vystoupení, natáčení pro TV, reklamní akce klubu), spolupráce s externími lektory atd. - tak také mnohé povinnosti. Mezi základní povinnosti členů závodních A týmů je pokud možno 100% docházka a omluvy všech absencí, nutnost stálého zlepšování a práce na sobě, povinná účast na seminářích, soustředěních klubu (zejména LTS Vítkovice), ale i vystoupeních (vyjma nemoci a mimořádných událostí). U tanečníků ze závodních A týmů se nepředpokládá, že by se stíhali věnovat ještě jinému sportu - a pokud ano, tak spíše rekreačně. V okamžiku kolize termínů musí mít přednost taneční tým. Tanečníci z A týmů jsou zároveň většinou také všichni sólisté - na soutěžích startují v sólových tancích a ti nejúspěšnější z nich si mohou připravovat také tématická sóla a dueta v daných stylech. (Pro tématická sóla a dueta platí další klubová pravidla)... Člen závodního A týmu má povinnou minimálně 1 zahraniční soutěž za sezonu... 

V době pandemie byly povinnosti členů A týmů samozřejmě umenšeny - až se svět zase dostane do normálnu, k pravidlům se opět vrátíme... 

 

KDE JSME VŠUDE TANČILI a SOUTĚŽILI: