Sokolský bál

Z důvodu nemocí vystupovala jen 7 párová formace – ale i přes prostorové změny to děti zvládly skvěle.