2020

2020

VÝSLEDKY ELIŠKY v roce 2020: 

TITUL: tanečník roku KATEGORIE minikids

 

ME WADF, Moskva 2020: 1x ZLATO, 2x STŘÍBRO + 2x BRONZ (beginners)

POLISH OPEN WADF, Varšava: 1x STŘÍBRO, 1x BRONZ

World Dance Show WADF, Turnov: 1 x ZLATO, 1x STŘÍBRO, 1x BRONZ

NÁRODNÍ ŠAMPIONÁT WADF, Jablonec: 3x ZLATO, 2x BRONZ

VIRTUAL WCOPA 2020: 1x ZLATO (duo)

ONLINE ROKART WADF, Rumunsko: 1x ZLATO, 1x BRONZ