2021 - kategorie děti I

2021 - kategorie děti I

SÓLOVÉ ÚSPĚCHY ANIČKY v roce 2021:

Czech Open Cup - online soutěž (Walter Elschek): 4x ZLATO (duo jive, salsa, bachata, merengue), 2x finále sólo bacha, jive (až z 22)

Rokart WADF - online competition Rumunsko: 3x ZLATO, 3x STŘÍBRO, 1x BRONZ (+ 1., 3. v neobsazených disciplínách)

Prague Dance competition ONLINE: 4x ZLATO – 3x STŘÍBRO –3x BRONZ

BWDG online - 1x STŘÍBRO

Czech Open online Cup III: 4x ZLATO, 3x STŘÍBRO, 4x BRONZ, (+ SF sóla)

IDO continent x continent, národní kvalifikace IDO: postup salsa duo, caribbean show duo

Hungary Online Cup WADF1x STŘÍBRO, 1x BRONZ

* MG dance CUP a MČR družstev SUT: 2x ZLATO - 2x STŘÍBRO - 2x BRONZ

CDO ONLINE CUP online: 10./18 (salsa), 5./10 (bachata)

IDO continent x continent, MISTROVSTVÍ ZÁPADNÍ EVROPY: 1x ZLATO, 1x STŘÍBRO (neobsazená kat.) - POSTUP na ME

* IDO – continent versus continent MISTROVSTVÍ EVROPY (online) + nominace na MS: 1x ZLATO, 1x STŘÍBRO (1.m caribbean show duo, 2.m salsa duo)


* MS IDO – continent versus continent, finále: 1x BRONZ (car. show duo), 5.m (salsa duo)

WORLD DANCE SHOW, WADF Turnov – 8x F

ME WADF, VARŠAVA, Polsko: 0-1-0, 1xF

PRAGUE DANCE FESTIVAL otevřené mistrovství ČR SUT, Praha, Lucerna: 1-5-1, 4xF 

MS WADF Liberec: 4x STŘÍBRO, 1x BRONZ

MČR v caribských tancích SUT, Pardubice1x ZLATO, 3x STŘÍBRO, FIN

CELKOVÉ POŘADÍ RANKLISTU SUT CARIBSKÉ TANCE: 9. m / 84

CELKOVÉ POŘADÍ RANKLIST SUT LA TANCE: 5. m / 94

POŘADÍ RANKLIST CDO k 31.12.2021:  3. /5 (bachata dua)