2021

SÓLOVÉ VÝSLEDKY A ÚSPĚCHY Jakuba v roce 2021:

 

MG DANCE CUP a MČR družstev SUT: SF MČR družstev (v sólo tancích)

WORLD DANCE SHOW, WADF Turnov – 1x ZLATO, 4x STŘÍBRO