ČASOVÝ HARMONOGRAM

Místo konání: KD Krystal, Česká Lípa

13. 00 - Nástup kolektivů –  všichni - zahájení soutěže

13. 10 - Kategorie Děti – Plesové předtančení – semifinále                        

Česká polka junioři – 1. kolo 

Parketové taneční kompozice– semifinále

Česká polka junioři  – semifinále    

14. 44  P Ř E S T Á V K A       

                                    

14. 54 - Plesové předtančení – finále

Parketové taneční kompozice– finále

Česká polka Junioři  – finále

15. 43 - Vyhlášení výsledků kat.  Děti + Polka Junioři                                   

15. 58 - Kategorie Jun.  

Plesové předtančení – semifinále

Česká polka  děti – 1. kolo

Parketové taneční kompozice– semifinále

Česká polka děti  – semifinále     

18. 00 P Ř E S T Á V K A           

                       

18. 10 - Plesové předtančení – finále

Parketové taneční kompozice– finále

Česká polka děti  – finále                         

19. 11 - Vyhlášení výsledků kat. Junioři + polka děti                    

19. 26 - Závěr soutěže, poděkování porotě a celému týmu