CONTEMPORARY

CONTEMPORARY

CrossDance se nezaměřuje pouze na jeden taneční styl - všichni nakouknou pod pokličku všech 3 našich stylů

Snažíme se, aby děti nejdříve tančily, vnímaly hudbu, improvizovaly a teprve postupně se vracíme k technice jednotlivých stylů. CONTEMPORARY je právě takovým návratem k základním pohybovým potřebám tanečníka. První pokusy o tento styl vyplynuly z potřeby doplnění nutné taneční techniky, baletních základů, ovládání vlastního těla atd. Contemporary je jinak řečeno moderní výrazový tanec, který zkoumá a experimentuje s možnostmi těla a přitom taneční projev nijak nelimituje. Děti milují improvizaci ve stylu contemporary, která je pro ně pohybovým prožitkem, uvolňuje emoce a zbavuje studu...

 

 

VIDEO UKÁZKY contemporary (od našich tanečníků)

 conte small team minikidsconte sólo děti / conte sólo junior / conte formace děti / conte formace junior