DĚTSKÁ PÁROVÁ FORMACE

DĚTSKÁ PÁROVÁ FORMACE

Dětská párová formace RIO

Dětské páry doplní několik nepárových tanečnic, téma formace i pravidla SUT to dovolují. (A pro start WADF si můžeme vybart disciplínu - buď jen párovou, nebo smíšenou)

Aktualizace pro WADF Liberec / zvýrazněni ti, co potvrdili

PARTNER PARTNERKA SÓLISTKY
Vítek Stehlíček Natálie Sochorová Luciana Kučerová, Aneta Michnevyč
Michal Provazník Luisa Klímová Alžběta Kvapilová
Matěj Ryba Karolína Brožová Adéla Syřínková
Daniel Poštolka Johanka Soukupová , Veronika Větrovská
Šimon Kahovec Denisa Krásná Marika Melezínková
Jan Dudek Kristýna Honcová Tereza Karpíšková, Adéla Šellenbergová
Ondřej Cimický Michaela Nezbedová

Jakub Drahorád Gabriela Pácalová
Patrik Rác Natálie Sedláčková
Matěj Pospíšil ++
Daniel Dudek ++