FINANCE - SPONZOŘI

Pobyt na Sardinii patří k jedněm z našich finančně nejnáročnějších zahraničních pobytů. Letos jsme také museli prodloužit o 1 den - kvůli soutěžnímu harmonogramu. Tím pádem je jasné i navýšení základní ceny oproti předchozím ročníkům. Připravujeme kalkulaci a rozpočet, vy ale už můžete shánět SPONZORY - jednotlivým týmům:

- sponzor - do společných zásob - karta na nákup v GLOBU (Jíchovi) - 2.500Kč

Zatím nemáme oficiální informaci, ale podle těch neoficiálních nám město Kolín přikleplo na naši žádost na náklady spojené s MS IDO na Sardinii kolem 40 tisíc. CCa deset použijeme na doplacení kostýmů, pronájmu tělocvičen, ve kterých probíhala příprava atd. a 30.tisíc rozdělíme přímo na umenšení Vašich nákladů! Super, děkujeme MOCCC - myslím, že to letos vyšlo nakonec moc hezky. Tak teď abychom těm všem partnerům a sponzorům taky udělali radost výsledky! .-)

AKTUÁLNÍ PLATBY - DOPLATKY - KONEČNÁ CENA - podle týmu, věku, typu ubytování výše zálohy atd. /
 (platby pak posílejte přesně, i když je částka třeba 241Kč - děkujeme).
Neumannová O. 500,- Bělka S. 2.982,-
Bukačová A. 500,- Ditrich L. 3.062,-
Romportlová N. 500,- Navrátil J. 3.062,-
Ulrichová M. 500,- Scholze D. 3.062,-
Závorková A. 500Kč + 1420,- startovné Ulrich V. 3.062,-
Pabišková V. přeplatek 1.339,- (989,- zasláno na účet, 350,- na kartu)
+ DALŠÍ přeplatek 1.750Kč - přepsán na kartu
Cimický O. 1529,-
Pokorná K. 500,- Pácalová G. 1529,-
Skryjová A. 2.395,- Burdová K. 1529,-
Darebná D. 2.395,- Čechová M. 1529,-
Soukupová J. 2.395,- Grumlová S. 3.769,-
Kvapilová A. 433,- (Kačko, pošli to přesně! :-) Martínková V. 1529,-
Kučerová L. 353,- Nemčoková A. 4.162,-
Rácová R. přeplatek 2.397,- zaslán na účet
DALŠÍ přeplatek 750Kč
Kozáková D. přeplatek 750,-
Sochorová N. 433,- Smrčková A. přeplatek 750,-
Klímová L. 433,- DOSPĚLÍ:  
Olivová V. 433,- Bělková K. 4.652Kč
Jíchová V. 1.133,- Scholzeová L. 4.652Kč
Michnevyč A. Přeplatek 450Kč - převedeno na kartu Pácalová S. 2.412Kč
Brožová K. Přeplatek 450Kč - převedeno na kartu Cimická V. 2.412Kč
Honcová K. Přeplatek 450Kč - převedeno na kartu Kozáková A. 4.652Kč
Lodlová A. Přeplatek 480Kč - převedeno na kartu Gruml V. 4.652Kč
Šellenbergová A. Přeplatek 450Kč - převedeno na kartu Nemčoková J. 3.512Kč
Pudilová N. Přeplatek 450Kč - převedeno na kartu Burdová K. 3.812Kč
Humlíčková N. Přeplatek 450Kč - převedeno na kartu Lodlová I. 3.812Kč
Vavrušková Z. 250,- Klečková M. 3.812Kč
    Martínková I. 3.812Kč
    Balcarová M. 3.812Kč
    Romportlová D. přeplatek 240Kč - přepsán na kartu Naty
    Ulrichová M. 600Kč

 

 

 

 MATERIÁLY PRO SPONZORY 

MINIS CHILDR. 1 FORMACE JUNIOR 1 JUNIOR 2 KLUCI ADULTS
Sedláčková
Martínková
Pácalová
Burdová
Grumlová
Čechová
Cimický
Kvapilová
Kučerová
Rácová
Sochorová
Klímová
Olivová
Jíchová
Brožová
Honcová
Lodlová
Šellenbergová
Pudilová
Humlíčková
Vavrušková
Michnevyč
Neumannová
Bukačová
Romportlová
Ulrichová
Závorková
Pabišková
Pokorná

 
Skryjová
Darebná
Soukupová
Jíchová
? Vavrušková
 
Bělka
Ulrich
Navrátil
Scholze
Ditrich
Kozáková
Smrčková

Finanční příspěvky od sponzorů získaných rodiči vybrané tanečnice by šly za ní do jejího týmu

SPONZOŘI
MINIS
SPONZOŘI
CHILDREN1
SPONZOŘI
CHILDREN 2
SPONZOŘI
JUNIOR1
SPONZOŘI
JUNIOR2
SPONZOŘI
KLUCI
SPONZOŘI
ADULTS
Rodiče (500Kč / osoba) + klub
NOVÉ KOSTÝMY
Klub + 10.000 z vystoupení
NOVÉ KOSTÝMY CHILDREN FORMACE

NOVÉ KOSTÝMY CHILDREN TÝM
NOVÉ KOSTÝMY tým JUNIOR 1 - 10.000Kč Adi-sys (Romportl) + příspěvky za vystoupení junior 10.000Kč
Klub - došití kostýmů pro formaci
Klub + Ditrichovi
loňská body + vršky
 
         
POBYT POBYT POBYT POBYT POBYT POBYT POBYT
Geoindustrie
5.000Kč / (autobus a trajekt)
(Grumlovi)
SPONZOR - 6.000Kč (Jíchová)
 
KOPOS - 10.000Kč (Šellenbergová)
 
SPONZOR - 2.500Kč (Neumannová)
 
 
 
KOPOS
10.000Kč
Smrčková
    Lakol s.r.o.
5.000Kč (Honcová)
KOPOS (Neumannová, Holý) 3 - 5.tis.      
  zbytek z vystoupení children (a grandfinále CDO)
7.500Kč

 
zbytek z vystoupení children (a grandfinále CDO)
7.500Kč

 
Multiscan
cca 1.000Kč na osobu
(Romportlová)

 
drobné příspěvky za vystoupení junior II
2.000Kč

 
  SPONZOR
zůstatek ze sponzoringu adult
na zahraniční výjezdy (Kozáková, Smrčková)
      + zbytek z vystoupení junior I -  3.500Kč     drobné příspěvky za vystoupení adults
2.000Kč

 

PLATBY: 1. zálohy, 2. licence a startovné, 3. doplatky (podle týmu, věku atd.)

1. ZÁLOHY 5.000Kč

2. LICENCE CDO 300Kč, LICENCE IDO 20Euro, STARTOVNÉ 20Euro bez ohledu na počet disciplín - celkem tedy 40 euro + 300Kč (možno platit i celé v CZK - x 28Kč - tedy celkem 1420Kč

3. DOPLATKY na hl. stánce článku Sardinie v tabulce podle jména