Hobby registrace

Taneční páry, které začínají, nechtějí se registrovat, nebo ty, které jsou narozeni v roce 2002 a později a ještě nemají zvládnutý standard pro registrované dětské soutěže, mohou zkoušet soutěžní atmosféru na hobby soutěžích. Ty jsou organizovány jak Svazem Učiteů Tance (SUT), tak Českým Svazem Tanečního Sportu.

 

Registrace hobby soutěží nejsou zprostředkovávány klubem.

Hobby registrace v CSTS:

částka : 500Kč, VS: IDT, specifický symbol: 2013694058

Poplatek je jednorázový na jeden kalendářní rok. Evidenční IDT, to je číslo po čárovým kódem, které obdrží každý při prvém zavedení do evidence HOBBY na 1. hobby soutěži ČSTS. Každý tanečník/ce je povinen uhradit tento poplatek do jednoho měsíce po obdržení IDT na účet ČSTS. Pokud nebude poplatek uhrazen v termínu, tak toto IDT nebude v databázi pro danou soutěž a to má za následek, že nebude moci taneční pár soutěžit. Platba převodem na účet 129453027/0300 nebo složenkou, za použití příslušných variabilních a specifických symbolů.

 

Hobby registrace v SUTu:

Soutěžní průkaz 100Kč, soutěžní licence, ani to, zda musí být dopředu před soutěží jsme nikde na webu SUTu nenašli, pokud by někdo měl o registraci v hobby SUT zájem, ozvěte se, zkontaktujeme vedoucí soutěžní oblasti SUtu.