HOBBY SLOŽKY

HOBBY SLOŽKY

V CrossDance lze tančit závodně - ale také POUZE PRO RADOST. Hlavní hobby složkou klubu jsou MINIKIDS - nejmenší nováčci klubu, kteří se s tancem teprve seznamují a hravou formou se učí ovládat svoje tělo. Mnoho nováčků ale přichází do CrossDance i v pozdějším věku. I pak se nejdříve zařazují do nezávodních týmů nebo skupin určených pro začátečníky. Zde se učí základní kroky caribských i LA tanců a zlepšují svůj pohybový rozsah a obratnost. Pro přechod do výkonostně zkušenějšího týmu není určena žádná přesná doba - řešíme individuálně s jednotlivými tanečníky a jejich rodiči. I hobby složky připravují 1x ročně vystoupení pro rodiče do Kolínského divadla (CrossDanceShow), i hobby týmy se mohou účastnit soutěží v ČR (1-2 ročně), klubových soustředění a příměstských táborů. Někteří tanečníci neberou HOBBY skupinu jako přípravu do ZÁVODNÍHO TÝMU, ale zůstávají v hobby týmu po celou dobu svého působení v klubu...  (označení týmů a složek se v historii klubu měnilo, ale myšlenka zůstává stejná)