HOBBY / ZÁVODNÍ SLOŽKY

HOBBY / ZÁVODNÍ SLOŽKY

HOBBY SLOŽKY (C týmy) 

V CrossDance lze tančit i bez soutěžních ambicí - jen PRO RADOST. Hlavní hobby složkou klubu jsou MINIKIDS - nejmenší nováčci klubu, kteří se s tancem teprve seznamují a hravou formou se učí ovládat svoje tělo. Mnoho nováčků ale přichází do CrossDance i v pozdějším věku. I pak se nejdříve zařazují do nezávodních C týmů nebo skupin určených pro začátečníky. Zde se učí základní kroky caribských i LA tanců a zlepšují svůj pohybový rozsah a obratnost. Pro přechod do výkonnostně zkušenějšího týmu není určena žádná přesná doba - řešíme individuálně s jednotlivými tanečníky a jejich rodiči. I hobby složky (minikids, C týmy) připravují 1x ročně vystoupení pro rodiče do Kolínského divadla (CrossDanceShow), i hobby týmy se mohou účastnit klubových soustředění a příměstských táborů. Někteří tanečníci neberou HOBBY skupinu jako přípravu do ZÁVODNÍHO TÝMU, ale zůstávají v hobby týmu po celou dobu svého působení v klubu...  (označení týmů a složek se v historii klubu měnilo, ale myšlenka zůstává stejná). 

 

ZÁVODNÍ SLOŽKY (B a A týmy)

Na hobby složky navazují B TÝMY - tam už počítáme se závodní činností, ale zejména na českém poli (2x-3x ročně soutěž v ČR), 1x vystoupení v divadle, omluvené absence. Sólisté vítáni na českých hobby soutěžích pořádaných Svazem učitelů tance (SUT), tyto soutěže jsou často v okolí, účast na soustředění ve Vítkovicích a Hrozenkově je doporučena, zahraniční soutěže nemají tanečníci povinné, ale jsou na nich vítáni... Pokud se trenéři s rodiči daného B týmu domluví na konkrétní společné zahraniční soutěži, děti se na ni připravují jako tým a mají tak možnost více startů... 

 

Závodní A TÝMY reprezentují svůj klub, město a často i republiku na mezinárodních soutěžích typu SP, ME i MS. Být členem závodního týmu CrossDance (A týmy) s sebou nese jak benefity v podobě vyššího počtu tréninků, prioritní přístup na semináře a akce klubu, účast při reprezentativních akcích (vystoupení, natáčení pro TV, reklamní akce klubu), spolupráce s externími lektory atd. - tak také mnohé povinnosti. Mezi základní povinnosti členů závodních A týmů je pokud možno 100% docházka a omluvy všech absencí, nutnost stálého zlepšování a práce na sobě, povinná účast na seminářích, soustředěních klubu (LTS Vítkovice, camp v Hrozenkově atd.), ale i vystoupeních (vyjma nemoci a mimořádných událostí). U tanečníků ze závodních A týmů se nepředpokládá, že by se stíhali věnovat ještě jinému sportu - a pokud ano, tak spíše rekreačně. V okamžiku kolize termínů musí mít přednost taneční tým. Tanečníci z A týmů jsou zároveň většinou také všichni sólisté - na soutěžích startují v sólových tancích a ti nejúspěšnější z nich si mohou připravovat také tématická sóla a dueta v daných stylech. Člen závodního A týmu má povinnou minimálně 1 zahraniční soutěž za sezonu... 

 

KDE JSME VŠUDE TANČILI a SOUTĚŽILI: