NOVÝ ALL STYLE TÝM

NOVĚJŠÍ ALL STYLE TÝM: Máme více námětů

Zuzka Zímová, Niki Semeráková, Daniela Miková, Míša Berber, Viki Ščadej, Daniela Jirková, Sára Dekiská, + případně Anna Janásková, Naty Krupičková, Andrea Páslerová, Kačka Víšková

Příprava: soustředění v UT 8.5.
Soutěže: první soutěž dle dohody - až bude zvládnuto, předpoklad listopad Liberec...