Pravidelné lekce mladších juniorek

Pravidelné lekce mladších juniorek

Pravidlené lekce mladších juniorek

- nutností upravené vlasy

- kromě průprav holky pilují části z choroegrafie "Zrcadlo"

Seznam tanečnic:
Oli Neumannová
Adéla Bukačová
Viki Pabišková
Lucka Červinková
Valerie Matějková
Naty Romportlová
Martina Ulrichová
Adéla Závorková
Luciana Kučerová
Rozália Rácová
Kateřina Pavlíčková
Tereza Pluhařová
+ Simona Dejmková