SPECIAL COUPLE

SPECIAL COUPLE

Takže může startovat i Shake Seňora, Boom a Dance Fry + Páry SALSA A BACHATA

Shake Seňora  
Stanislav Bělka Adéla Bukačová
Pavel Mandlík Bára Kvapilová
Ondřej Kučera Simona Dejmková
Filip Šimůnek Martina Kamenická
Vítek Ullrich     Oldřiška Neumannová
Vojta Cyrani Natálie Romportlová
Petr Voňavka Viktorie Pabišková
Lukáš Ditrich Luciana Kučerová
Filip Špringel Denisa Hulová
Adam Beneš

Martina Ulrichová

Dance Fry  
Petr Voňavla Oldřiška Neumannová
Vítek Ullrich Adéla Bukačová
Vojta Cyrane Natálie Romportlová
Lukáš Ditrich

Viktorie Pabišková

BooM  
Pavel Mandlík Barbora Kvapilová
Filip Šimůnek Lucie Červinková
Ondřej Kučera Martina Ulrichová
   

 

Páry BACHATA - children Páry Bachata - junior
Vítek Ulrich + Oldřiška Neumannová Stanislav Bělka + Adéla Bukačová
Vojta Cyrani + Natálie Romportlová  Adam Beneš + Martina Ullrichová
Petr Voňavka + Viktorie Pabišková Ondřej Kučera + Simona Dejmková
Lukáš Ditrich + Luciana Kučerová  

 

Páry SALSA - children Páry SALSA - junior
Vítek Ulrich + Oldřiška Neumannová Stanislav Bělka + Adéla Bukačová
Vojta Cyrani + Natálie Romportlová  Adam Beneš + Martina Ullrichová
Petr Voňavka + Viktorie Pabišková Ondřej Kučera + Simona Dejmková
Lukáš Ditrich + Luciana Kučerová Pavel Mandlík + Bára Kvapilová