Spolupráce CrossDance a ZUŠ

Spolupráce CrossDance a ZUŠ

Od školního roku 2021 / 2022 CrossDance spolupracuje se ZUŠ Folklorikou.

Tanečníci jsou současně pod hlavičkou CrossDance týmů, ale také jsou studenty ZUŠ v tanečním oboru. V rámci spolupráce probíhá 1x ročně velký taneční festival, kde mají tanečníci možnost vystoupit se všemi svými choreografiemi (Starý Hrozenkov), v Hrozenkově se letos i poprvé zúčastníme přípravného soustředění. V roce 2022 se také poprvé účastníme soutěže tanečních oborů ZUŠ. 

YOUTUBE KANÁL (se záznamy z loňského festivalu): zuš Folklorika - YouTube

ODKAZ NA WEB ŠKOLY: Základní umělecká škola Folklorika (zusfolklorika.cz)


CHILDREN B

MLÁDEŽ

CHILDREN A

JUNIOR B

CHILDREN C

JUNIOR A