CrossDance

CrossDance získal v roce 2022 statut VRCHOLOVÉHO SPORTOVNÍHO CENTRA MLÁDEŽE SUT
 
 
 
 

 
O nás obecně...
  
SPOLUPRÁCE se ZUŠ